!Peli on peruttu liian vähäisen pelaajamääräntakia!

Peli on peruttu liihan vähäisen pelaajamäärän vuoksi

Tervetuloa Lahnuksen ampumaradalle!

Peliin tulee ilmoittautua Kuulaportissa etukäteen:

Yllä pelialueen kartta, johon on merkitty tähdillä osapuolten tukikohdat.
Punaisin raidoin merkitty 22-aseiden rata on pois käytöstä, mutta sen vallin päälle voi mennä. Muille ampumaradoille ei ole mitään asiaa.

Kaikkien pelaajien ilmoittautuminen ja punaisen osapuolen pysäköinti tapahtuu Lahnuksentien viereisellä eteläisellä parkkipaikalla.

Keltaisen osapuolen tukikohta sijaitsee pohjoisella parkkipaikalla, jonne myös keltainen osapuoli pysäköi omat autonsa.

Keltaisten tukikohtaan siirtyminen tapahtuu johdetusti eteläiseltä parkkipaikalta kello 10.15. Ole silloin ajoissa ja valmiina!


Aikataulu:

0900 Saapuminen ja ilmoittautuminen

1015 siirtyminen tukikohtiin

1100 alkubriiffit tukikohdissa

1115 peli käy

1800 peli ohi

Koko tapahtuman onnistumisen kannalta on tärkeää että pelaajat sitoutuvat noudattamaan annettua aikataulua. Laita siis ryhmäsi varusteineen ajoissa valmiiksi.
Lue ja ymmärrä säännöt sekä ohjeet hyvissä ajoin ennen peliä.

Huomaa että peliä varten on luotu omat säännöt jotka poikkeavat PKS-Airsoftin viikonloppupeleistä ja mukailevat Ehasan TSTOS-tapahtumaa.

Kiinnitä erityistä huomiota alueen käyttörajoituksiin. Alkubriiffi pidetään osapuolten tukikohdissa hyvin tiivistetysti.

Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta ilman poikkeuksia. Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.


Pelialueen erityispiirteisiin liittyvät säännöt


 • Alueen ulkorajoilla on yksityisiä maita ja osa pelialueesta ja sen teistä ovat offgame-alueita. Yksityisillä mailla maastossa ei saa kulkea.
 • Pysy poissa kaikista vesistöistä. Lammikoiden pohjiin on mahdollista upota.
 • Pelialueen rajat ovat pelinjohdon toimesta merkitty nauhoilla maastoon sekä karttatauluun eteläisellä parkkipaikalla.
 • Kaikki rakennukset, kontit, työkoneet ja ampumaratojen laitteet ovat täysin rauhoitettuja koko päivän ajan ja niihin pidetään aina 10 metrin etäisyys. Et voi siis käyttää mitään rakennuksia tms. ampumasuojana.
 • Alueella on maavalleja ja muita alueita, joilla liikkumista rajoitetaan.
 • Ampumarataa halkovan tien itäisen haaran takainen alue ja kaikki sen vallit ovat pois käytöstä sortumavaaran takia! Tästä tarkempaa tietoa kartassa ja alkubriiffissä.
 • Käytöstä poistetut alueet merkitään erikseen maastoon. Ne on pyritty luomaan niin isoiksi tai selkeiksi alueiksi, että pelaajat eivät vahingossa niihin eksy.
 • Suljettujen alueiden avulla on tarkoitus ohjata peliä tietyille taistelualueille ja taata pelaajien turvallisuus.
 • Mikäli huomaat harhailleesi kielletyn alueen sisään poistu sieltä välittömästi. Tarkoituksellisesta suljetuilla alueilla liikkumisesta seuraa poistaminen peleistä.
 • Pelikenttä suljettuine alueineen on merkitty karttaan. Tämä käydään läpi myös alkubriiffissä.


Peli käy, peli seis, peli jatkuu ja peli ohi

 • Kummankin osapuolen ollessa valmiina tukikohdissaan peli käynnistyy peli käy-huudolla kello 1100.
 • Peli voidaan keskeyttää peli seis -huudolla.
 • Mikäli pelaaja keskeyttää pelin, tulee siitä välittömästi informoida pelinjohtoa!
 • Peliä voidaan jatkaa peli jatkuu -huudolla.
 • Pelialueelle eksyneistä siviileistä tulee ilmoittaa pelinjohdolle.
 • Peli päätetään peli ohi-huudolla viimeistään kello 1800 PMR-radioilla sekä huutamalla.
 • Pelin päättymisen jälkeen suojalaseja ei tule poistaa ennen kuin on päässyt offgame-alueelle eteläiselle parkkipaikalle. Pelin loputtua ei ole enää hyvä tavan mukaista ampua muuta kuin tarpeelliset piipun tyhjentämiset.
 • Kaikki pelin kulkuun liittyvät huudot toistetaan.

Suojalasit

 • Pelissä saa käyttää ainoastaan yleisesti hyväksyttyjä maskeja tai suojalaseja. Maski tai suojalasit on pidettävä aina päässä pelin ollessa käynnissä.
 • Hammassuojien käyttö on myös suositeltua.
 • Epäilyttävät suojaimet testataan jo pelaajan oman turvallisuuden vuoksi ennen pelin alkua yleiseltä ampumaetäisyydeltä tehokkaalla airsoft-aseella (vähintää 3J tehoisella aseella muutaman sentin päästä, joka on suomalainen "standardi"). Mikäli suojain rikkoontuu testissä, ei pelinjärjestäjä sitä korvaa.
 • Yhdistys ei suosittele metalliritilälaseja silmien suojaukseen. Metalliritilät eivät suojaa pirstoutuneilta kuulilta ja niissä on usein suuriakin laatueroja kestävyyksien kannalta silmäsuojaimina. Suosittelemme kaikille linssillisiä suojalaseja.

Osumat

 • Osuma ilmaistaan huudolla OSUMA ja/tai näyttävällä eläytymisellä ja laittamalla esille oranssi raatohuivi. Raatohuivin tulee olla tarpeeksi iso ja näkyvä, myös putkikaulurimaiset raatohuivit käyvät.
 • Pimeällä eliminoitumisen jälkeen käytä punaista valotikkua tai valoa raatohuivin lisäksi. On lisäksi hyvä huutaa RAATO välillä, jotta muut tietävät olevasi eliminoitunut. Haavoittuneena ei ole pakko merkitä itseään punaisella valolla.
 • Selviä kimmokkeita talon tai ajoneuvon seinistä ei lasketa osumiksi.
 • Aseosumat eivät ole käytössä. Tällöin pelaajan on varmistuttava siitä että kuula osui vain aseeseen. Epäselvässä tilanteessa ota osuma!
 • Osuma mihin tahansa pelaajan varusteeseen ja koteloituun tai selässä säilytettävään aseeseen lasketaan osumaksi.

Haavoittuminen

 • Mikäli haavoittunutta ei hoideta 5 minuutin aikana, hän eliminoituu. Haavoittunut voi halutessaan eliminoitua jo aikaisemmin.
 • Haavoittuneen pelaajan voi käydä kädellä puukottamassa, jolloin hän tippuu automaattisesti. Maassa makaavia haavoittuneita pelaajia ei saa ampua.
 • Haavoittunut pelaaja voi kutsua huutaen tai radiolla lääkintämiestä, mutta ei voi kertoa muista tapahtumista ympärillään.
 • Haavoittunut pelaaja voidaan hätäsiirtää turvallisempaan paikkaan, mutta siirron aikana pelaaja ja auttaja eivät pysty käyttämään aseitaan tai hoitamaan haavoittunutta. Hätäsiirto tulee tehdä hyvän maun rajoissa ja eläytyen. Juokseminen kaveria kädestä pitäen ei ole riittävää hätäsiirtoa.

Lääkintä

 • Pelissä pelaajan voi lääkitä kuka tahansa toinen pelaaja yksi haavoittunut kerrallaan. Erillistä lääkintämiehen roolia ei ole.
 • Pelaajat tuovat omat valkoiset lääkintänauhat. Pelinjohto saattaa tuoda näitä myös myytäväksi.
 • Haavoittuneen hoito kestää 1 minuutin , jonka jälkeen pelaaja ja lääkintämies voivat jatkaa normaalisti peliä. Hoidon aikana, lääkintämies ei voi käyttää asettaan, mutta voi lopettaa hoidon. Tämän jälkeen hoito on aloitettava alusta.
 • Kerran sidottu pelaaja tippuu seuraavasta osumasta.

Uudelleensyntyminen
 • Uudelleensyntyminen tapahtuu oman osapuolen tukikohdassa aina tasatunnein (xx.00) ja puolitunnein (xx.30).
 • Uudelleensyntymispaikoilla on käytettävä silmäsuojausta.
 • Tätä sääntöä saatetaan muuttaa pelaajamäärän mukaan.

Lippupisteet

 • Pelissä on käytössä perinteisiä lippuja telineineen.
 • Lipun valloitus kestää 5 minuuttia osapuolen värisen lipun nostamisesta.

Puukottaminen

⦁ Muuhun kuin haavoittuneen puukottamiseen tarvitset oikean näköisen kaupallisen tai itse tehdyn bofferiteräaseen (puukko, keittiöveitsi, kirves tai vastaavan näköinen pehmolelu).

⦁ Bofferipuukolla tulee koskettaa kevyesti kohdetta ja sanoa PUUKKO.

⦁ Puukotettu vaikertaa hiljaisesti ja jää hiljaa makaamaan paikoilleen kuolleena 5 minuutin ajaksi.

Aseiden tehorajat

 • Tavalliset sarjatuliaseet ja pistoolit: 1.7J
 • Konekiväärit: 2J
 • Puoliautomaattitarkkuuskiväärit: 2,5J
 • Raskaat puoliautomaattitarkkuuskiväärit (M82 Barrett ja vastaavan kokoluokan): 3J
 • Kertatulitarkkuuskiväärit: 4J
 • Dan Wesson 8" CO2-käyttöiset revolverit kannattaa jättää suosiolla kotiin, sillä ne ylittävät sallitut tehorajat lähes poikkeuksetta.
MUISTA TURVALLISET AMPUMAETÄISYYDET!


Savukranaatit ja muu pyrotekniikka

 • Savuheitteitä saa käyttää mikäli metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Pelaajan tulee itse hoitaa heitteestä syntyneet roskat pois!
 • Pelaajat eivät saa käyttää heitettäviä kranaatteja missään muodossa meluhaitan takia!
 • 40mm kranaatit ovat kaikki sallittuja. Niitä ei saa kuitenkaan täyttää hiilidioksidilla tai paineilmalla meluhaitan takia!
 • Sääntö ei koske paladin-kranaatteja joita saa ampua CO2- ja HPA-täytöllä.
  Lue tarkasti PST-ohjeet.

Panssarintorjunta

 • PST-pelaajana voi toimia kuka tahansa eikä siihen ole erillistä roolia.
 • Sinulla pitää olla oma hylsy ja heitin.
 • Pelissä saa käyttää NATO-roundeja sekä Tagin valmistamia paladineja.
 • Paladin-kranaatilla ei saa ampua muita pelaajia kohti tarkoituksellisesti missään tapauksessa! Tämä johtaa välittömään pelistä poistamiseen!
 • Varo ajoneuvon läheisyydessä taistelevia pelaajia.
Osapuolet, aseet ja varusteet

 • Pelin osapuolet ovat punainen, keltainen ja YK.
 • YK toimii tunnelmaa luovana ja pelinjohtoa tukevana joukkona pelissä. He valvovat sääntöjen ja aluerajojen noudattamista. YK voi kronottaa aseita pistotarkastuksilla.
 • YK on ingame-osapuoli joka ei ole pelaajille avoin, vaan sen jäsenet on määrittänyt pelinjohto. Tunnistat YK-joukot sinisestä väristä.
 • YK voi liikkua alueella omalla ajoneuvollaan.
 • YK:n antamat ohjeet ja määräykset sääntöihin ja organisointiin liittyvissä asioissa ovat yhtä painavia kuin pelinjohdonkin.
 • Taistelevien osapuolien tukikohdat ovat offgame-alueita koko pelin ajan. Alueilla on kuitenkin pidettävä suojalasit päässä. Tukikohdanreunalla tukikohdan asukeilla on oikeus avata tuli aluetta lähestyvään tai ohittavaan vastustajaan, mutta läpi ajava ajoneuvo tai kulkeva jalkaväki ei voi vastata tuleen. Tämän tarkoituksena on välttää turhia tulitaisteluita ja "tukikohtaan hyökkäämisiä" tai tukikohdan saartamista.
 • Hihanauhoja tulee olla yksi kappale molemmissa käsissä. Hihanauhan tulee olla vähintään 3,5 cm leveä, mieluummin jopa 11 cm paremman omien tunnistettavuuden takia, ja kiertää koko käsi. Pelkkä hihanauhan kappale esim. hihataskun velcrossa ei käy! Hihanauhaa tulee pitää molemmissa käsissä näkyvillä. Ainoastaan ghillie-pukuihin naamioituneet pelaajat voivat pitää hihanauhaa molemmissa jaloissaan. Toisen osapuolen hihanauhaa ei saa käyttää missään tilanteessa! Tämän säännön rikkomisesta seuraa poistaminen pelistä.
 • Varuste- tai maastokuviorajoja ei pelissä ole.
 • Pelissä tulee käyttää biokuulia!
 • Yli 1.7 J aseita käyttävillä tulee olla vara-ase (mieluiten alle 1 J) lähitilanteita varten!
 • Kaikki tarkkuuskiväärit kronotetaan peliin ilmoittautuessa pelaajan omalla pelikuulalla ja teho lasketaan jouleissa. Muille aseille voidaan suorittaa pistotarkastuksia pelikentällä pelinjohdon tai YK-osapuolen toimesta.
 • HPA-aseisiin tulee asentaa pelaajan itse hankkima sinetti. Jos sinetti irtoaa tai irrotetaan, tulee pelaajan hankkia uusi ja kronottaa ase uudestaan pelinjohdolla.
 • Konekiväärien täytyy edustaa ja näyttää joltain oikean elämän kevytkonekivääri tai raskasta konekivääriä (esim. M249, RPK, M60, PKM, MG36, HK21, AUG HBAR, M27, Stoner, Trident LMG). Tarvittaessa asetta on hyvä varustaa esikuviensa mukaisilla lisäosilla kuten rumpulippaalla, etujaloilla, äänenvaimentimilla tai tähtäimillä.
 • Puoliautomaattitarkkuuskiväärien täytyy edustaa jotain oikean elämän tukiasetta (esim. SVD, M14 EBR, SR25) ja olla varustettuna suurentavalla optiikalla (ja tukijaloilla yms.)
 • Muista ottaa kaikki puoliautomaattitarkkuuskiväärin lisäosat mukaan kronotukseen, jotta kronohenkilöstö voi epäselvissä tilanteissa varmistaa aseen täyttävän säännöt!

Puoliautomaattitarkkuuskiväärien tarkennukset tärkeysjärjestyksessä
 • Aseen tulisi mallintaa oikean elämän puoliautomaattitarkkuuskivääriä (esim. M14, SR25, SVD, SPR jne..)
 • Ase on varustettava suurentavalla optiikalla, esim. kiikaritähtäin, Acoq, Shortdot.Aseessa pitkä piippu, kokonaispituudeltaan 16 tuumaa (esim. AR sarjan aseissa). Mikäli piippu on lyhyempi, tulee sitä jatkaa äänenvaimentimella. Muutenkin äänenvaimentimen asentaminen kaikkiin puoliautomaattitarkkuuskivääreihin on suositeltavaa.
 • Aseessa olisi hyvä olla lisäksi bipodit.
 • Erityisesti niissä aseissa, jotka ovat muuten olemukseltaan liian rynnäkkökiväärihenkisiä (mm. vakiopiipulla+äänenvaimentimella varustettu L85, M4, RK95, AUG…)

Lennokki/UAV/Drone

 • Pelissä dronea voivat käyttää niin pelaajat kuin pelinjohto.
 • Pelaajien droneissa tulee olla lennättäjän yhteystiedot.
 • Droneen ei saa vaikuttaa millään tavalla! Yritykset tiputtaa drone johtavat pelistä poistamiseen!
 • Dronen käyttäjän on noudatettava Trafin ohjeita ja Suomen lakeja lennätyksessään. Tietoa lyötyy esimerkiksi https://www.droneinfo.fi/fi -sivustolta.Muut säännöt


 • Päätä pienemmistä aukoista tai raoista ei saa ampua. Järki ja herrasmiessäännöt mielessä pitäen tämän säännön kanssa.
 • Sokkona ampuminen on kiellettyä. Pelaajan täytyy aina nähdä mihin piippu osoittaa.
 • Peliin ei voi osallistua päihtyneenä. Tämän säännön noudattamatta
 • jättäminen johtaa tapahtumasta poistamiseen.
 • Retkikeittimien, kertakäyttögrillien ja vastaavien maata vasten käytettävien lämpöä tuottavien keittimien käytössä noudatetaan metsäpalovaroitusta ja paloviranomaisen määräyksiä.


Pelinjohtoon voit ottaa yhteyttä:

Sähköpostilla hallitus@pksairsoft.com

Facebookissa https://www.facebook.com/PKSAirsoft/

Discordissa Airsoft Finlandin kanavalla #pks-airsoft